PORTFOLIOS: INTERIORS: Watergate_RBP_sm_53

KingbirdThe Watergate HotelWashington, DCDesign by Ron Arad Architects, London

Kingbird 

The Watergate Hotel 

Washington, DC 

Design by Ron Arad Architects, London