PORTFOLIOS: HOTELS & TRAVEL: palm

Kaua'i Hindu TempleKaua'i, Hawaii

Kaua'i Hindu Temple 

Kaua'i, Hawaii